Chevrolet Small Block Suffix Codes TBT-TJS

RPO FY CID appl VIN HP BBLS Body/Comments
TBT 1979 350 a/t, Calif 1500
TBT 1982 305 conv., van 2500
TBU 1970 350 van & bus
TBU 1979 350 convcab, m/t L LS9 155 4 K-10
TBU 1982 305 conv, van, bus H LE9 4 C-10 to 2500
TBV 1970 350 van & bus 255 4 C-10, 20
TBV 1982 305 conv, van, bus H LE9 4 C-10,2500
TBW 1979 350 conv. cab L LS9 155 4 K-10,1500
TBW 1982 305 conv, van, bus H LE9 4 C-10, 2500
TBX 1970 350 van & bus 255 4 C-10,20,2500,3500,3200
TBX 1979 350 conv. cab, a/t L LS9 155 4 K-10 to 2500
TBY 1970 350 van & bus 255 4 C-10 & 20
TBY 1979 350 conv.cab, a/t L LS9 155 4 K-10 to 2500
TBZ 1970 350 van & bus 255 4 C-10, 20, 2500
TBZ 1979 350 van, bus L LS9 155 4 C-10
TBZ 1982 305 conv,van,bus H LE9 4 C-10 to 2500
TCA 1973 307 conv.cab 130 2 C-20 to 3500
TCA 1982 305 conv,van,bus H LEO 4 C-10 to 2500
TCB 1973 307 conv,cab C-20 to 3500
TCB 1982 305 conv, van C-10 to 2500
TCC 1973 307 conv.cab C-20 to 3500 LeMans
TCC 1982 305 conv, van C-10 to 2500
TCD 1973 307 conv.cab C-20 to 3500
TCD 1982 305 conv.cab C-10 to 2500
TCE 1957 265 M/t truck 1500
TCF 1982 305 C-10, 2500, LeMans
TCH 1973 307 conv C-10 & 15
TCHC 1978 350 L LM Camaro, LeMans
TCHS 1978 350 Camaro, LeMans
TCHT 1978 350 Camaro, LeMans
TCHU 1978 350 Camaro
TCJ 1973 307 C-10 & 15
TCK 1973 307 C-20 to 3500
TCL 1973 307 C-20 to 3500
TCL 1982 305 C-10 to 2500
TCM 1973 307 C-20 to 3500
TCM 1982 305 C-10 to 2500
TCR 1973 307 C-20 to 3500
TCR 1982 305 C-10 to 2500
TCS 1973 307 C-20 to 3500
TCS 1982 305 C-10 to 2500
TCT 1973 307 C-10 to 1500
TCT 1982 305 conv, van, bus C-10 to 2500
TCU 1973 307 van & bus C-10 to 1500
TCU 1982 305 conv, van, bus C-10 to 2500
TCW 1973 307 van & bus C-10 to 1500
TCW 1982 305 conv, van C-10 to 2500
TCX 1973 307 conv.cab C-10 to 1500
TCX 1982 305 C-10 to 2500
TCY 1973 307 C-10 to 1500
TCY 1982 305 C-10 to 2500
TDA 1972 307 C-10 & 20
TDA 1980 350 C-10 & 15
TDB 1972 307 C-10 & 20
TDB 1980 C-10 & 1500
TDD 1972 350
TDD 1980 350 conv.cab m/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TDF 1980 350 conv.cab,a/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TDG 1972 350 conv,cab 175 4 K-10 & 20
TDG 1972 350 M/t 175 4 K-10 & 20
TDH 1972 350 conv, cab, m/t 175 4 C-10,20,30
TDH 1980 350 conv. cab, m/t L LS9 155 4 C-20 & 25
TDJ 1972 350 conv.cab,a/t 175 4 C-10 & 20
TDJ 1980 350 van & bus,a/t L LS9 155 4 C-10 to 2500
TDK 1972 350 conv. cab, a/t 175 4 C-10,20,30,K-10
TDK 1980 350 van & bus,m/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TDL 1972 307 conv. cab, a/t 135 2 C-10 & 20
TDL 1980 350 van & bus, a/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TDM 1980 350 conv, cab, m/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TDP 1972 307 conv. cab, a/t 135 2 K-10 & 20
TDR 1972 350 conv. cab, a/t 175 4 K-10 & 20
TDR 1980 350 conv. cab, a/t, Cal L LS9 155 4 C-10 & 15
TDT 1972 307 van & bus 135 2 C-10 & 1500
TDT 1980 350 conv, cab, a/t, Cal L LS9 155 4 C-20 & 25
TDU 1980 350 conv.cab, m/t L LS9 155 4 K-10 & 1500
TDW 1972 350 van & bus 175 4 C-10 to 3500
TDW 1980 350 conv. cab, a/t L LS9 155 4 K-10 & 15,C-20 & 25
TDX 1972 307 van & bus 135 2 C-10 & 1500
TDY 1972 350 van & bus 175 4 C-10 3500
TDY 1973 350 conv.cab 155 4 C-10 to 2500
TDY 1980 350 van/bus, Cal, a/t L LS9 155 4 C-20 & 25
TE 1955 265 m/t 145 2 truck/3600
TE 1957 265 m/t 220 2 truck/1500
TEA 1955 265 m/t 145 2 truck/3600
TEA 1957 283 m/t 245 8 truck/1500
TEB 1955 265 M/t 145 2 truck/3800
TEB 1957 283 M/t 270 8 truck/1500
TEC 1957 283 M/t, O.D. 220 2 truck/1500
TEJ 1957 283 m/t 250 FI truck/1500
TEK 1957 283 M/t 283 FI truck/1500
TF 1955 265 a/t 162 2 truck/1500
TF 1957 283 Powerglide 185 2 truck/1500
TFA 1957 283 Powerglide 185 2 truck/1500
TFA 1972 350 van & bus 175 4 C-10, 20, 30
TFA 1980 350 conv. cab, m/t L LS9 155 4 C-10 & 1500
TFA 1982 350 van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFB 1955 265 a/t 180 4 truck/1500
TFB 1956 265 a/t 205 4 truck/15O0
TFB 1972 350 van & bus 175 4 C-10, 20, 30
TFB 1980 350 van & bus 155 4 C-10 & 1500
TFB 1982 350 conv.cab L LS9 155 4 C-10 to 2500
TFC 1955 265 a/t 162 2 truck/1500
TFC 1957 283 Powerglide 220 4 truck/1500
TFC 1982 350 conv., van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFD 1955 265 a/t 180 4 truck/1500
TFD 1956 265 a/t 205 4 truck/1500
TFD 1957 283 Powerglide 245 8 truck/1500
TFD 1972 350 conv.cab, 175 4 C-10 & 20
TFD 1982 350 conv., van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFE 1957 283 Powerglide 220 4 truck/1500
TFF 1982 350 conv, van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFH 1972 350 conv cab m/t 175 4 C&K; 10 & 20
TFH 1980 350 conv cab m/t L LS9 155 C-20 to 3500
TFJ 1957 283 Powerglide 250 FI truck/1500
TFJ 1972 350 conv cab a/t 175 4 C&K; 10 & 20
TFJ 1979 350 van, bus, a/t, Cal L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFJ 1982 350 conv, van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFK 1979 350 van, bus, m/t Cal L LS9 155 4 C-20 to 3500
TFK 1982 350 conv, van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFL 1979 350 van, bus,m/t Cal L LS9 155 4 C-20 to 3500
TFL 1982 350 conv, van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFM 1979 350 van, bus, a/t, Cal L LS9 155 4 C-20 to 3500
TFM 1982 350 conv., van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFR 1979 350 fwd cab, Cal, a/t L LS9 155 4 C-20 & 2500
TFS 1979 350 convcab,m/t L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFS 1982 350 conv. van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFT 1979 350 conv. cab,a/t L LS9 155 4 C-20 to 3500
TFU 1979 350 conv. cab, m/t L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFU 1982 350 conv., van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TFW 1979 350 conv. cab, a/t L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFW 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 3500
TFX 1979 350 conv. cab m/t. L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFX 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
TFY 1979 350 conv.cab, L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFY 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
TFZ 1979 350 frwd, cab, a/t, L LS9 155 4 C-30 & 3500
TFZ 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
TG 1955 265 m/t 162 2 truck/1500
TG 1957 203 turglide 185 2 truck/1500
TGC 1955 265 m/t, O.D. 162 2 truck/1500
TGC 1957 283 turglide 220 4 truck/1500
TGD 1955 265 m/t 180 4 truck/1500
TGD 1957 283 turglide 245 4 truck/1500
TGE 1955 265 m/t, O.D. 180 4 truck/1500
TGE 1956 265 m/t, O.D. 205 4 truck/1500
TGF 1955 265 m/t 162 2 truck/1500
TGF 1957 283 turglide 250 FI truck/1500
TGG 1955 265 m/t 180 4 truck/1500
TGH 1982 350 conv, van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TGJ 1955 265 M/t 162 2 truck/1500
TGJ 1956 265 m/t 180 4 truck/1500
TGJ 1982 350 conv. van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TGK 1955 265 m/t 162 4 truck/1500
TGK 1982 350 conv. van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TGL 1955 265 m/t 180 4 truck/1500
TGL 1956 265 m/t 205 4 truck/1500
TGM 1955 265 m/t 180 4 truck/1500
TGM 1956 265 m/t 205 4 truck/1500
TGM 1982 350 conv. van & bus L LS9 155 4 C-10 to 3500
TGN 1956 265 m/t 205 4 truck/1500
TGQ 1956 265 m/t, O.D. 205 4 truck/1500
TH 1978 305 LG3 U 135 2 Firebird
THA 1971 307 conv. cab 200 2 C-10 & 1500
THA 1971 307 m/t 200 2 C-10
THA 1977 350 frwd cab L LS9 165 4 C-30/3500/CF inj
THA 1982 350 con,fd,van,bus,cab M LT9 4 C-20 to 3500
THB 1977 350 frwd cab L LS9 165 4 C-30 & 3500
THB 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THC 1971 307 conv.cab 200 2 C-10 & 1500
THC 1971 307 tur hydro 200 2 C-10
THC 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THD 1971 307 conv.cab 200 2 K-10 & 1500
THD 1971 307 m/t 200 2 K-10
THD 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THF 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THG 1971 307 conv.cab 200 2 K-10 & 1500
THH 1971 307 frwd cab 200 2 C-20 to 3500
THH 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THJ 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THK 1971 307 con, frwd cabs, a/t 200 2 C-20 & 2500
THK 1971 307 turhydro 200 2 C & K:10 & 20
THK 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THL 1971 307 con, frwd cabs, a/t 200 2 C-30 & 3500
THL 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THM 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THP 1971 307 conv. cab, m/t 200 2 C-20 to 3500
THR 1971 307 conv. cab, m/t 200 2 K-20 & 2500
THR 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THS 1971 307 conv. cab, a/t 200 2 K-20 & 2500
THS 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
THT 1982 350 con, fd, van, bus cab M LT9 4 C-20 to 3500
TJ 1978 305 LG3 U 145 2 Firebird
TJA 1973 350 conv.cab 160 4 C-20 to 3500
TJA 1979 350 frwd cab, a/t L LS9 165 4 C-30 & 3500
TJB 1973 350 conv.cab 160 4 C- 10 to 2500
TJB 1979 350 frwd cab, a/t L LS9 165 4 C-30 & 3500
TJC 1973 350 conv.cab 160 4 C-20 to 3500
TJD 1974 350 conv.cab 160 4 C-10 & 1500
TJE 1975 350 van & bus 145 2 C-10 & 1500
TJG 1975 350 conv.cab 145 2 C-10 & 1500
TJH 1973 350 conv. & frwd cabs 155 4 C-10 to 3500
TJH 1976 350 conv.cab L LS9 165 4 C-10 & 1500
TJJ 1973 350 frwd cab 155 4 C-30 & 3500
TJJ 1976 350 van & bus L LS9 165 4 C-10 & 1500
TJK 1973 350 frwd cab 155 4 C-20 to 3500
TJK 1976 350 conv.cab L LS9 165 4 C-10 & 1500
TJL 1973 350 frwd cab 155 4 C-20 to 3500
TJL 1976 350 van & bus L LS9 165 4 C-10 & 1500
TJM 1973 350 van & bus 155 4 C-10 to 3500
TJM 1974 350 van & bus 160 4 C-10 to 3500
TJN 1975 350 conv.cab 145 2 C-10 & 1500
TJP 1972 307 conv. cab, a/t 135 2 C-20
TJR 1972 307 conv. cab, m/t 135 2 C-20 & 30
TJR 1973 350 van & bus 155 4 C-30 & 3500
TJR 1977 350 conv.cab L LS9 165 4 C-10 & 1500
TJS 1972 307 conv. cab, a/t 135 2 K-20
TJS 1973 350 van & bus 155 4 C-10 to 3500
TJS 1977 350 van & bus L LS9 165 4 C-10 to 3500
TJS 1979 350 conv. cab, a/t L LS9 165 4 C-10 & 1500

2 thoughts on “Chevrolet Small Block Suffix Codes TBT-TJS

Comments are closed.